Kına Gecesi Nedir?

Kına gecesi, Türki geleneklere göre düğünden bir gün önce düzenlenen bir organizasyondur. Bir kız için hayatının en duygusal günü olarak değerlendirilebilen bu gecede, kına yakma merasimi yer alır ve ismini de buradan alır. İkramlıklar, çerezler, eğlence derken gecenin sonlarına doğru gelinin sağ eline kına yakılması ile son bulan kına gecesi, adını buradan almaktadır.

Kına gecesinin İslam tarihindenbu yana olduğunu savunan bazı görüşler vardır. Sahih olmamakla birlikte Hz.Peygamber döneminde de bu tip geceler yapılmakta idi ama bundan daha kuvvetliolan görüş, Türki devletlerin kına gecesi düzenlediklerine dair sunulangörüşlerdir. “Dede Korkut Hikâyeleri”olarak adlandırılan hikâyelerde bu gecelerin düzenlemesi ile ilgili bazıbilgiler yer almaktadır. Tüm bunların yanında Türklerin İslam’ı kabuletmelerinden sonra da İslami usullere uygun olarak gerçekleştirdiklerini kabuletmek sanırım en doğrusu olacaktır. Çünkü erkeklerin olmadığı bir ortamda,düğünden bir gün önce yatsı namazından sonra düzenlenmesi gibi incelikler İslamörf ve adetlerine uygundur. Bu da büyük ihtimalle Türklerin daha önce dekutladıkları ancak İslam’ı seçtikten sonra İslami usullere uygun şekildeyapmalarından dolayı Peygamber efendimiz dönemine dayandırılmaktadır.

Kına gecesi şarkıları

Kına gecesinin en önemlidetaylarından biri söylenen şarkılardır. Tüm yörelere göre bu gecedüzenlenirken en ağır ezgiler ve ağıtlar seslendirilir. Geleneklere göredüzenlenen bu gecelerde, genellikle davete katılan konuklardan biri şarkıyısöyler diğerleri ise eşlik ederler. “Kınayıgetir aney!”, “yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar” gibi ağır ve yoğunduygulara yer veren ezgilerin söylenmesi tercih edilir. Bunun nedeni elbettegelinin ağlamasını sağlamaktır. Biraz insafsızca da olsa geleneksel olarak düzenlenenkına gecelerinin bu şekilde olduğunu kabul etmek gerekir.

Kına gecesinin tarihi nereye dayanır?

Kına gecesi tarihi ile ilgili çokfazla bilgi vardır. Kimi kaynaklarda İslam dönemine dayandığına dair bilgilerverilir, kimi kaynaklarda Türklerin çok daha öncesinden yaptıkları aktarılır.Ama bazı kaynaklarda geçen bilgiler ise daha ilginç ve daha uzun dönemleröncesine dayandığını belirtmektedir. Bu kaynağa göre kına gecesi, “Paganizme”dayanmaktadır. Milattan 7000 yıl öncesine ÇatalHöyük’teki mezarda bulunan cesetlerin ellerindeki bereket tanrıçasına aitkına süslediklerine dair bilgilerin elde edilmesi ve sunulması, bu görüşün dahadoğru olduğunu kanıtlar niteliktedir. Bu döneme dayanan görüşe göre evlenen kızyaşlanmaya ve kendini tanrıya adamaya hazır olduğunu göstermek için kutlanır.Tabi doğrusu hangisidir bu konuda net bilginin olmadığını söylemek gerekiyor.

Günümüzde kına gecesi

Kına geceleri geleneksel olarak düzenlenen geceler olsa da her şey gibi bu gecelerde de bir takım değişimlerin yaşandığını söylemek gerekiyor. Artık zamanın gerekliliklerinden midir yoksa insanların geleneklerden uzaklaştıklarından mıdır bilinmez ama şimdilerde kına gecesi baba evinde yapılmıyor, bunun yerine düğün salonları veya davet alanları tercih ediliyor. Bindallı kıyafetleri, eskiden tek renk şeklinde görülürken günümüzde hem model bakımından hem de renkler açısından daha farklı renklerin kullanıldığı görülmektedir.

Kına gecesi genel olarak yukarıdaanlattığımız şekilde düzenlenmektedir. Ancak bahsettiğimiz gibi bindallı modelisabit olmak üzere diğer ritüeller bölgelere göre değişebilmektedir, bazıyörelerde kına gecesinde altın da takılır bazılarında ise sadece geline kınayakılırken verilmesi gereken altın verilir. Bunlar herkesin kendi geleneklerinegöre değişebilen konular olduğu için kesin bilgi vermek doğru değildir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.